هشدار به تجار ایرانی برای تجارت با ترکمنستان

شرکت های طلبکار ایرانی به دنبال تحصن مقابل سفارت هستند

پیام اقتصاد آنلاین : شرکت های ایرانی که حدود ده‌ها میلیون دلار از دولت و تجار ترکمنستانی طلبدارند که مستندات آن در وزارت راه و شهرسازی موجود می‌باشد، با وجود حکم دادگاه ترکمنستان هنوز نتوانستند طلب خود را وصول کنند. و در صورت عدم وصول مطالبات شرکت ها در کمیسون مشترک ایران و ترکمنستان در ماه جاری برگزار میشود،به دنبال آن هستند  درمقابل سفارت ترکمنستان در تهران تحصن مسالمت آمیز برگزار کنند.


شرکت های طلبکار ایرانی به دنبال تحصن مقابل سفارت هستند

عبدالله دشتی رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های طلبکار ایرانی خطاب به وزیرمحترم راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک در تاریخ 06/12/1401 طی نامه به شماره 1347/401/527 به آن مقام محترم، مشکلات شرکت را اعلام نمودولی با توجه به مکاتبات متعدد با وزارت راه و شهر سازی، وزارت امور خارجه ایران ، سفارت ترکمنستان در تهران، سفارت ایران در عشق آباد متاسفانه تاکنون پاسخی مبنی بر حل موضوع فوق داده نشده است.طی ماه های گذشته از طریق وزارت راه و شهرسازی از طلب‌کاران جهت شرکت درکمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در عشق آباد دعوت به عمل آمد ولی متاسفانه یک هفته قبل از برگزاری کمیسیون از وزارتخانه مذکور اطلاع دادند که لیست شرکت های طلب‌کار مظلوم برای اعزام به ترکمنستان جهت وصول مطالبات برحق خود که جزء سرمایه ملی می‌باشدحذف شده است!به نظر می‌رسد دلیل حذف شرکت‌های ایرانی برای حضور در کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان به تاریخ 26 آبان 1402 در عشق آباد عدم همکاری دولت و تجارترکمنستان برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران ایرانی می‌باشد.

 
چنانچه وصول مطالبات شرکت‌های مظلوم ایرانی در کمیسیون مشترک حل نشود، تجمع و تحصن مسالمت آمیز در مقابل سفارت ترکمنستان تا وصول مطالبات بر حق به انضمام کلیه خسارات وارده در طی چند سال اخیر حق خود دانسته و از پلیس دیپلمات و پلیس امنیت کشور عزیزمان درخواست همکاری و هم فکری با طلب‌کاران بی‌گناه، مظلوم، بی دفاع و هموطن خود را خواستاریم.
 
چرا که اگر صادرات شرکت های مذکور بعد از سال ۱۳۹۷ صورت می پذیرفت، از طرف دولت به جرم عدم برگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مظلوم، پرونده قضایی تشکیل و از فعالیت آنان جلوگیری می‌شد.

 
دولت و تجار ترکمنستان برای تضییع حقوق شرکت‌های ایرانی،مطالبات آنان را پرداخت نکردند بر همین مبنا شرکت های ایرانی با شکایت دردادگاه ترکمنستان توانستند برای دریافت مطالبه خود حکمی علیه شرکت های ترکمنستان بگیرند اما همچنان آنان تاکید دارند که در ازای پرداخت بدهی خودبه ماخذ دلار آمریکا، پیشنهاد کالا از جمله لوله پلی اتیلن، آب معدنی ومنات با ریت دولتی پرداخت کنند که این پیشنهادات خارج از عرف تجارت بین المللی بوده که در این صورت مبلغ بدهی به 10 درصد اصل مطالبه ارزی هم بالغ نخواهد شد، به همین دلیل شرکت های ایرانی مطالبات خود را از طریق سفارت ایران در ترکمنستان و سفارت ترکمنستان در ایران دنبال کردند اما متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است، نکته جالب توجه اینجاست که در ماه جاری نمایشگاه ایران پروژه در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد تا شرکت های ایرانی ترغیب شوند با تجار، بازرگانان و دولت محترم این کشور وارد مبادلات تجاری جدید شوند، در حالی که شرکت های ایرانی ده‌ها میلیون دلار از دولت وتجار وابسته به دولت ترکمنستان طلب دارند و به همین اندازه هم خسارت تاخیردر عدم پرداخت به موقع به شرکت های ایرانی تحمیل نمود اند.

 
دشتی رئیس هیت مدیره شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق،ادامه داد با اعلام هشدار به تجار ایرانی که در نمایشگاه ایران پروژه عشق آباد ترکمنستان شرکت کرده اند، گفت: دولت این کشور و تجار آن به کنوانسیون ها و قوانین بین المللی بی اعتنا بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی با این کشور، پرریسک و حتی زیانبار خواهد بود

 

انتهای پیام/