صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت پایه باقی مانده است /گفتگوی پیام اقتصاد آنلاین با دکتر محمود خاقانی ،کارشناس نفت و انرژی

پیام اقتصاد آنلاین :  دکتر محمود خاقانی ،کارشناس نفت و انرژی طی گفتگویی با خبرنگار پیام اقتصاد آنلاین به انتقاد از وضعیت پتروشیمی های کشور پرداخت.


صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت پایه باقی مانده است /گفتگوی پیام اقتصاد آنلاین با  دکتر محمود خاقانی ،کارشناس نفت و انرژی

وی گفت :مشکل اصلی پتروشیمی های کشورمان این است که ما این صنعت را با میلیاردها دلار از بودجه بیت المال ساخیتم اما در یک خصوصی سازی پر حرف و حدیث آن ها را به افراد و جاهایی  واگذار نمودیم.قرار بود این پتروشیمی ها در این خصوصی سازی ها  ارتقا پیدا کنند ولی متاسفانه این صنعت در همان وضعیت پایه باقی مانده است و کالاهایی هم که در این صنعت تولید می شود در مقایسه با پتروشیمی های عربستان فاصله قیمتی آن بیش از 1500 دلار است.

این کارشناس نفت و انرژی در ادامه گفتگوی  خود با پیام اقتصاد آنلاین گفت :این پتروشیمی ها قیمت های خوراک خود را با قیمت های بین المللی نمی خرند و اگر هم جدیدا تغییری در قیمت ها رخ داده پدیده جدیدی است.هرچند با نوع مقاومتی که این پتروشیمی ها انجام می دهند بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.

ادامه دارد

انتهای پیام/