درنهایت هم یکی بزرگتر همراه اول و دیجیکالا را می خرد!

آخرش همراه اول و دیجیکالا رو با هم یکی بزرگ‌تر میخره!اقتصادی که اندازه کیکش بزرگ نشه در نهایت به دو تا سه تراست تبدیل میشه که منافع کل بازار را با هم تقسیم میکنند و دیگر زور هیچکدام به دیگری نمی رسد! این روند در تمام اقتصادهای از رتبه ۱۰۰ تا ۱۶۵ (ایران ۱۶۰) امر حاکم است. 

درنهایت هم یکی بزرگتر همراه اول و دیجیکالا را می خرد!

انتهای پیام/