احمد زیدآبادی

دیگر بعید است از خرد کاری بر بیاید

جنگ غزه فاجعه‌ای تمام‌عیار است. توقفش در این مرحله غیرممکن به نظر می‌رسد و ادامه‌اش هم بی‌نهایت هولناک و پرهزینه است.


دیگر بعید است از خرد کاری بر بیاید

در دنیای کنونی، به دلیل قدرت تخریب سلاح‌ها در کنار ناتوانی جامعهٔ جهانی برای اثرگذاری بر طرف‌های نبرد، جنگ به پدیده‌ای غیرقابل کنترل تبدیل شده است.

از همین رو، به محض اینکه جنگی آغاز شود، مهار شعله‌های آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و مثل حریقی که به جان جنگلی خشک افتاده باشد، دامنش گسترده و مهیب می‌شود.

ترور شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه در مقر نمایندگی ایران در دمشق توسط اسرائیل، شاهد مثالی از ماهیت مهارناپذیر جنگ‌ در شرایط کنونی جهان است. توصیه‌ای خردمندانه در واکنش به آن وجود ندارد. بی‌تفاوتی می‌تواند سبب تکرار آن شود، انتقام‌گیری نیز خطر گسترش جنگ در سطحی کاملاً خانمانسوز را به دنبال دارد

در واقع اقتضای خردمندی در این اوضاع جهانی، پیشگیری و اجتناب از جنگ است، اما وقتی جنگی به هر علتی آغاز شد، دیگر برای مهار و پایان به موقع آن، بعید است از خرد کاری برآید

این هم یکی دیگر از شگفتی‌ها و تراژدی‌های عصر ماست!

انتهای پیام/