ایمان اسلامی بین

ما شعارش را می دهیم آمریکا عمل می کند!

در خبرها آمده بود که ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آتی آمریکا سه اسپانسر مالی خود را معرفی کرده است.

 


ما شعارش را می دهیم آمریکا عمل می کند!

البته این موضوع فقط در آمریکا صدق نمی کند بلکه در کشورهای دیگری که از نظر نظام سیاسی توسعه یافته هستند شفافیت در الویت شان است و در اینگونه موارد منابع مالی خود برای حضور در کارزار انتخابات  معرفی می کنند.

 اگر این موضوع را با شرایط کشورمان و نظام سیاسی حاکم بر آن مقایسه کنیم درمی یابیم که ما شعار آن را می دهیم و آمریکایی ها عمل می کنند!

 سال های سال است که آقایان شعار شفافیت و اصلاح قانون را داده اند اما هنوز هم کسی نمی داند مثلا در همین انتخابات مجلس شخصی که برای رسیدن به مجلس ده ها میلیارد تومان هزینه کرده چه افرادی اسپانسر او هستند و بعد از پیروزی چه توقعی از وی دارند.

 ضمنا هنوز فراموش نکردیم که چند سال قبل شخصی مدعی نفوذ پول کثیف در انتخابات مجلس شده بود.هرچند درباره این ادعا حرف و حدیث های فراوانی مطرح شد و مثل همیشه فرجام آن مشخص نشد ولی بالاخره نشانه ای بود از عدم شفافیت سیاسی در کشور و مصائب آن.

انتهای پیام/