وام فرزندآوری تعطیل شد ؟/اختلال گسترده در سایت ثبت نام

پیام اقتصاد آنلاین : در شرایطی که دولت مدام بر فرزندآوری تاکید دارد و از مشوق هایی در این زمینه خبر می دهد اما در حوزه عمل داستان متفاوت است.

 


وام فرزندآوری تعطیل شد ؟/اختلال گسترده در سایت ثبت نام

به گزارش پیام اقتصاد آنلاین ،یعنی اگرچه در حوزه شعار خوب عمل می شود (!) ولی وقتی مردم به دنبال این شعار ها در پی عمل هستند به بن بست می خورند.

 وام فرزند آوری از جمله وام هایی است که مثل وام ازدواج باید بسیار سهل در اختیار مردم قرار گیرد ولی متاسفانه چنین نیست.

 در حقیقت کسانی که می خواهند در این زمینه اقدام کنند به در بسته می خورند چرا که سایتی که در این زمینه معرفی شده است دچار اختلال گسترده می باشد.

 سوالی که از مسئولان باید در این زمینه پرسید این است که آیا وام ناچیز فرزندآوری تعطیل شده که سایت آن این چنین از دسترس خارج شده است؟

 برخی پیام های مردمی به پیام اقتصاد حاکی از آن است که سایت ثبت نام فرزندآوری بسیار ناکارآمد است و اگر کسی قصد ثبت نام داشته باشد نمی تواند به مرحله ثبت برسد و سایت قطع می شود!

 متاسفانه شعارها دهان پرکن است ولی در اجرا خبری نیست!

انتهای پیام/