پاسخ داماد روحانی به دروغ پردازی جدید صداوسیما و تهمت زدن به وی:

بی وجدان ها شرمتان باد مگر مسلمان نیستید؟

صداوسیما در برنامه و اما "امروز" گفته بنده زمینهای موات رو به نام خودم ثبت کردم و فروختم و به همین دلیل رد صلاحیت شدم.بی دین ها بی وجدانها شرمتان باد مگر مسلمان نیستید که تهمت میزنید؟ آقای شورای نگهبان چه میکنید؟ در این صداوسیما چه خبر است؟ دستگاه های نظارتی کجا هستند؟

بی وجدان ها شرمتان باد مگر مسلمان نیستید؟

انتهای پیام/