هانی زاده در گفتگو با پیام اقتصادآنلاین:

نهادهای بین المللی حقوق بشری ابزار پیشبرد اهداف غرب هستند

تاریخ انتشار : 1401/4/1 04:15

حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل درگفتگو با پیام اقتصادآنلاین در خصوص اظهارات اخیر گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهارداشت: امروزه حقوق بشر یک موضوع سیاسی و ابزاری در خدمت اهداف قدرت های استکباری تلقی می شود و  عملکرد شورای حقوق بشر و سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر در این موضوع  در واقع رفتار دوگانه است. 
 
وی گفت: به نوعی میتوان گفت عکس العمل این نهادها نسبت به پدیده حقوق بشر کاملا برای ملت های جهان آشکار شده است.
 
هانی زاده افزود: معمولا رفتار این نهادها مثل سازمان عدالت و دفاع از حقوق بشر و شورای حقوق بشر که حتی برخی کشورهای غیردموکراتیک و سرکوبگر هم عضو این نهادها هستند نشان می دهد آمریکا و غرب برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر از مسئله حقوق بشر به عنوان ابزار و اهرم فشار استفاد همی کنند.
 
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: لذا برخی از این اظهارات یا قطعنامه ها که علیه ایران در برخی نهادهای بین المللی مطرح می شود با لابی آمریکا و برخی کشورها دیگر صورت می گیرد و ارزش حقوقی ندارد.
 
وی ادامه داد:  ایران دارای یک قانون اساسی و پیشرفته در خصوص حقوق بشر هست و مواردی که باید را در این قالب رعایت میکند.
 
هانی زاده گفت: موارد نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر فضاهای سیاسی قرار میگیرد، کشتار سیاه پوستان در آمریکا، وضعیت بسیار نامناسب زندان ها در کشورهای غربی چه آنهایی که آشکار هستند و چه زندان های امنیتی و فوق امنیتی پنهان آنها، حملات مکرر به اماکن عبادی مسلمانان و اخیرا نگلیس هم با رفتارش مبنی بر طرد پناهندگان به یک کشور آفریقایی نشان داد اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست. 
 
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: لذا این قطعنامه ها اعتبار اجرایی و حقوقی ندارد و صرفا  جنبه ی سیاسی داشته با هدف در انزوا قرار دادن ایران صورت می گیرد.
 
وی بیان کرد: اینکه آقای دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت ایران به صورت عمل می کند و دیگر نهادهای بین المللی هم به این ترتیب، در حالی که در برخی کشورها نقض آشکار حقوق صورت می‌گیرد و  این نهادها نسبت به آنها  بی توجه هستند، جنبه طنز پیدا کرده است. 
 
هانی زاده گفت: با اقداماتی از این دست نهادهای بین المللی اعتبار خودشان را از دست داده اند و گزارشگر سازمان ملل هم از این کشورها حقوق دریافت می کند و اساسا در جایگاه حقوق بشری در دنیا تنزل پیدا کرده است، چرا که هم اکنون جنبه‌های سیاسی حقوق بشر از جنبه ی انسانی در واقع نمایان تر است و این نشان می دهد نهاد های حقوق بشری تحت تاثیر لابی ها ی اسراییل و هژمونی قدرت برخی کشورهای بزرگ قرار دارند.
 
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: در همین زمینه رژیم صهوینیستی با کشتار ملت فلسطین ثابت کرد که از مصونیت بین المللی برخوردار است، به این ترتیب با رفتارهای دوگانه اعتبار این نهادها زیر سوال رفته و به نوعی می توان گفت نهادهای مدافع حقوق بشر به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت های استکباری تبدیل شده است.

آخرین خبرها