در نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران

اعطای نشان ویژه مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی به مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

پیام اقتصاد آنلاین: به پاس توفیقات و تعالی‌گری مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی به وی اعطا شد.


اعطای نشان ویژه مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی به مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

در نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی به پاس توفیقات و تعالی‌گری مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به علیرضا جعفرپور اعطا شد.

همچنین در این آیین که با هدف سوق دادن روابط عمومی‌ها به سمت سرآمدی، ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و انطباق آن‌ها با استانداردهای یک روابط عمومی سرآمد در ابعاد ساختاری، کارکردی و محتوایی برگزار شد، از روابط عمومی‌های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این آیین پس از ارزیابی روابط عمومی‌های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی، شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ۸۱ شاخص فرعی، روابط عمومی‌های سرآمد در سه سطح زرین، سیمین و بلورین معرفی شدند.

پس از اعلام بیانیه هیئت‌داوران، روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی براساس مدل QMPR طبق آرای ممیزان و ارزیابان و کسب 4 ستاره به عنوان روابط عمومی سرآمد معرفی شد و تندیس زرین این جشنواره نیز به علیداد واحدی مدیر روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعطا شد.

انتهای پیام/