چرا مردم باید به وزیر نفت اعتماد کنند؟

وزیر نفت: مردم لباس گرم بپوشند.

چرا مردم باید حرف شما را گوش کنند؟ چگونه به خود حق می‌دهید که به مردم توصیه کنید؟ اول اعتماد ایجاد کنید بعد درخواست نمایید.

‏بی‌اعتمادی عمومی مسأله ایران است و نه قطعی گاز.

چرا مردم باید به وزیر نفت اعتماد کنند؟

انتهای پیام/