افزایشی ۸۷ درصدی در سود خالص نوری

پیام اقتصاد آنلاین : شرکت پتروشیمی نوری (نوری) صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ را در کدال درج کرد.


افزایشی ۸۷ درصدی در سود خالص نوری

طبق این گزارش نوری با سرمایه ثبت شده ۹۰۰ میلیارد تومان در پایان سال مالی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده که در مقایسه با ۱۱,۸۰۰ میلیارد تومان سود شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل افزایشی ۸۷ درصدی را رقم زده است.

سود خالص هر سهم این شرکت نیز از ۱۳۱ تومان در سال مالی قبل به ۲۴۹ تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

انتهای پیام/