فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ 18 درصد در شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران

پیام اقتصاد آنلاین: معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) با نرخ 18درصد را به شعب و باجه‌های بانکی روستایی در سراسر کشور ابلاغ کرد.


فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ 18 درصد در شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران

بر اساس بخشنامه 01/266/ب مورخ 1401/11/03 معاونت سازمان و برنامه‌ریزی بانک که بر اساس بخشنامه 01/13422 مورخ 1401/01/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شده است، فرآیند فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت‌‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ 18 درصد  با سررسید یکساله و نرخ بازخرید قبل از سررسید 10درصد است.

گفتنی است: حداقل مبلغ خرید برای هر فرد یک میلیون ریال و همچنین فروش این اوراق به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.

انتهای پیام/