صدایی از برخی بلند نشد؛البته مهم هم نیست

‏یادداشت می کنیم؛سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری از اقدام سپاه در پاسخ به اسرئیل حمایت کردند ولی از یک نفر که مدعی مبارزه با رژیم صهیونیستی بود صدایی درنیامد، البته مهم هم نیست!

صدایی از برخی بلند نشد؛البته مهم هم نیست

انتهای پیام/