تورم داغ و درفش نمی فهمد

‏110سال قبل جنگ ژاپن-روسیه باعث تورم جهانی قند شد. حکومت تورم را نمی‌فهمید تاجر قند را فلک کرد. قند ارزان نشد. انقلاب مشروطه رخ داد.‏110سال بعد. سکه گران شد. #خرد_حکمرانی همچنان ناتوان از درک تورم.‏در قیمت 4میلیون #سلطان_سکه اعدام شد.‏سکه 10برابر شد تا بدانیم تورم داغ و درفش نمی‌فهمد.

تورم داغ و درفش نمی فهمد

انتهای پیام/