این آمار نتیجه سردرگمی مسئولان است

‏از ۱ تا ۱۱ فروردین ۴۵ سوخت‌بر بلوچ کشته و زخمی شده‌اند. #پاکستان گفته روزی ۸ میلیون لیتر سوخت از #ایران  #قاچاق می‌شود. این آمار نتیجه سردرگمی مسئولان است که در کشوری با سومین ذخایر غنی #نفت جهان،با طرح‌های عجیب مثل #بنزین برای همه یا سهمیه‌بندی می‌خواهند مصرف سوخت را کنترل کنند!

این آمار نتیجه سردرگمی مسئولان است

انتهای پیام/