چرا بحران معیشتی در دولت روحانی مهم بود اما در این دولت خیر؟!

مشکل بزرگ ما با حامیان این دولت این است که دچار تناقض های جدی هستند؛یعنی در دولت روحانی مسائل اقتصادی و معیشتی مهم بود ولی حالا به موضوعی کم اهمیت و حاشیه ای تبدیل شده است.درست مثل نظر علم الهدی که می گوید :« اگر تامین اقتصادی اصل قرار گیرد، مردم یکدیگر را پاره پاره می‌کنند، این جامعه‌ی شهوت است و در این بستر یزید وجود می‌آید.»

چرا بحران معیشتی در دولت روحانی مهم بود اما در این دولت خیر؟!

انتهای پیام/