هرچقدر دل تان می خواهد مسجد بسازید ولی فکری هم به حال مسائل حاد تهران کنید

 ایمان اسلامی بین ، فعال سیاسی نوشت :کسی مخالف ساخت مسجد نیست.کسی هم مخالف دین داری شهردار تهران نیست.مسئله این است که برای مردم و شهروندان این سوال مطرح می شود که در کنار ساخت مسجد صرفنظر از اینکه چقدر مساجد رونق دارند آیا فکری هم برای مسائل حاد پایتخت شده است؟


 


هرچقدر دل تان می خواهد مسجد بسازید ولی فکری هم به حال مسائل حاد تهران کنید

برای مثال مگر در مورد معضل بزرگ ترافیک تهران و سایر مشکلات نگفتند راه حل دارند ولی قبلی ها به دلیل به عرضگی نتوانستند آنان را حل کنند؟آیا انصافا این وضعیت حمل و نقل عمومی زیبنده مردم است؟

 آقایان!به قول خودتان در همه پارک ها مسجد بسازید تا ثابت کنید که دین دارید ولی به وظایف اصلی خود هم برسید !

انتهای پیام/