داستان یک عکس /ماجرای حضور همزمان فردین و ناطق نوری در سالن کشتی /بی مهری به فردین!

‏اسفند ماه سال هفتادوشش بود مسابقات جام جهان پهلوان تختی در تهران برگزار میشد بلندگوی ورزشگاه ورود علی اکبر ناطق نوری را به جایگاه ویژه اعلام کرد او در خرداد ماه همان سال انتخابات ریاست ‏جمهوری را به  خاتمی باخته بود. 

هنگام ورود او  ‏به سالن در واکنشی غیر منتظره تماشاگران روی پای خود ایستادند و فریاد زدند: «خاتمی دوست داریم ناطق نوری چند لحظه ای برای مردم دست تکان داد اما به سرعت متعجب و ناراحت شد و نشست. لحظاتی بعد ورود یک نفر دیگر به ورزشگاه همهمه ای در سالن ایجاد کرد زمزمه ها از ورود فردین  ‏به سالن کشتی حکایت میکرد. طولی نکشید که مردم از ورود او به سالن مطمئن شدند و هنگام ورود فردین جمعیت یکصدا شعارهایی دادند از جمله «علی ی ی ی ی ی فردین»، «فردین دوست داریم و.... من در کنار تشک در حال عکاسی از مسابقه ها بودم که به ناگهان تصمیم گرفتم خودم را به فردین برسانم و ‏حضورش در سالن را عکاسی کنم حاصل این وقت شناسی عکسی است که در اینجا میبینید عکسم را که از فردین گرفتم برگشتم و هنوز به کنار تشک نرسیده بودم که دیدم دوباره در سالن همهمه ای بر پا شد کمی بعد متوجه شدم که مسئولان تصمیم گرفته بودند تا «فردین» را به خارج از سالن هدایت کنند هر آنچه در  ‏مورد «غلامرضا تختی و ممنوعیت ورود او به سالنهای کشتی شنیده بودم اینجا در مقابل چشمانم برای محمد علی فردین اتفاق افتاد. هنگام خروج او از سالن مردم به احترامش ایستادند و تشویقش میکردند. دو سال پس از این بی مهری او روی شانه های مردم از میان ما رفت! 

‏نویسنده : نادر داودی - عکاس

انتهای پیام/