آقایان مسئول!حالا که فرزندان تان می روند خودتان هم بروید

‏اگر ایران را برای زندگی و تحصیل و تجارت فرزندان و خانواده خود مناسب نمی‌دانید، خودتان هم بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. با چه رویی در کشوری رئیس و وزیر و مدیر و استاندار و نماینده هستید که برای بیرون رفتن از آن به سفارت‌خانه‌ها و ادارات مهاجرت التماس می‌کنید.

 


آقایان مسئول!حالا که فرزندان تان می روند خودتان هم بروید

انتهای پیام/