فقط همسر رئیسی کاره ای بود:بانی وضع موجود!

محمد مهاجری ، فعال رسانه : ۲روز تمام اسم‌ زنان تاثیرگذار را که به دعوت #دولت_جمیله در تهران دورهمی داشتند سرچ کردم تا ببینم در چه حوزه‌ای تاثیرگذار بوده اند.غیر از همسر رئیس‌جمهور خودمان که بدلیل حکومت بر بخش‌هایی از دولت،از #بانیان_وضع_موجود است،بقیه هیچکاره اند.امید که با خاطره خوب از ایران برگردند!

فقط همسر رئیسی کاره ای بود:بانی وضع موجود!

انتهای پیام/