آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)/به روش (حضوری یا الکترونیکی) به شماره ثبت 137 عسلویه- شناسه ملی 10320059990

مجمع پتروشیمی نوری برگزار می شود

پیام اقتصاد آنلاین :   بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۰/ ۰۴ / ۱۴۰۲ در محل استان بوشهر، شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.


مجمع پتروشیمی نوری برگزار می شود

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۴۰۲ و تعیین میزان حق الزحمه ایشان

۴- تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های رسمی شرکت

۵- تقسیم سود قابل تخصیص

۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۷- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره

۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):

مجمع بصورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ یاری فرمایید.

 

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

 

هیات مدیره شرکت پتروشیمی نوری-سهامی عام

 

***

بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۰/ ۰۴ / ۱۴۰۲ در محل استان بوشهر، شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

۱- تصویب اساسنامه شرکت منطبق بر اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):

مجمع بصورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

انتهای پیام/