در اولین جلسه کمیته عالی مرکز نوآوری فولاد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد؛

حمایت فولاد مبارکه از بیش از هشتاد طرح پژوهشی دانشجویان

پیام اقتصاد آنلاین :  اولین جلسه کمیته عالی مرکز نوآوری فولاد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه، حمیدرضا صفوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.


حمایت فولاد مبارکه از بیش از هشتاد طرح پژوهشی دانشجویان

اولین جلسه کمیته عالی مرکز نوآوری فولاد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه، حمیدرضا صفوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و جمعی از معاونین شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان، صبح روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ در مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

این جلسه به موضوع “اهدای پژوهانه به اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان” اختصاص داشت که در ادامه از طرح‌های پژوهشی‌ مصوب و برگزیده رونمایی شد.

گفتنی است طرح‌های پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان پس از بارگذاری و ارسال در سامانه، توسط کارشناسان و متخصصان مرکز نوآوری فولاد مبارکه مورد ارزیابی گرفت و بر اساس اولویت‌های چهارگانه منطبق بر کلان روندهای مورد نیاز در فولاد مبارکه، بیش از هشتاد طرح برگزیده شد که بر اساس اولویت، از حمایت مالی متناسب برخوردار خواهند شد.

انتهای پیام/