درباره پیام اقتصاد آنلاین


پیام اقتصادآنلاین رسانه ای مستقل در حوزه اقتصاد به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی سید علیرضا کریمی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند .این رسانه تمرکز اصلی اش اقتصاد و مسائل پیرامون آن است اما تلاش می کند با توجه به مقتضیات به حوزه های دیگر نیز مثل جامعه و سیاست نیز سرک بکشد.رویکرد و شعار پیام اقتصاد آنلاین «ضدفساد،ضد تبعیض،ضد بی عدالتی» است.