​احیای جهاد سازندگی در گام دوم انقلاب

تاریخ انتشار : 1401/5/12 03:08

پیام اقتصاد آنلاین:  معاون محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی رئیس‌جمهور گفت: با اینکه مشکلاتی در گام اول داشتیم اما احیای جهاد سازندگی در گام دوم روند مطلوبی دارد.

دوشنبه۱۰ مرداد نشست خبری با حضور سید امیرحسین مدنی معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور در “نخستین نمایشگاه رویداد ملی همه باهم” با شعار از جهاد سازندگی تا جهاد پیشرفت و عدالت برگزار شد.

مدنی تاکید کرد یکی از شعار های دولت از ابتدا محرومیت زدایی است که شخص رئیس جمهور سید محرومان لقب گرفتند، به همین سبب نگاه ویژه ای به سمت مناطق محروم روستاها و عشایر شکل گرفت.

معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: با بیان اینکه جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب برکات زیادی داشته است، گفت: باتوجه به برکات جهاد سازندگی شخص رئیس جمهور با یک تیم تخصصی تصمیم گرفتند تا در زمان مشخص این جهاد احیا شود.

جهادسازندگی در گام دوم نسبت به گام اول تفاوت‌ها و مختصات خاص خودش را دارد.

مدنی ادامه داد در گام اول که جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب بود ما در راه، آب، زیرساخت، مسکن و طرح های هادی مشکل داشتیم و حتی روستاهایی وجود داشت که شناخته شده نبودند اما در گام دوم زیر ساخت ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفت که می‌توان به وضعیت راه و روستایی۷۸٪ و طرح هادی۵۵٪ و گاز ۹۲٪ و برق ۹۵٪ اشاره کرد.

وی تصریح کرد با وجود تکمیل زیر ساخت ها در گام دوم، مهاجرت به شهر ها افزایش پیدا کرده است و دولت به دنبال علت این اتفاق است.

از دیگر مشکلاتی که در حوزه روستا وجود دارد تعداد زیاد متولی دستگاه های مردمی و دولتی در روستا است.

معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: چهار بخش کلیدی در دستور کار شورای عالی جهاد سازندگی است که عبارت‌اند از سیاست گذاری ، هماهنگی رسانه، هماهنگی مردمی و گفتمان سازی است .

مدنی بیان کرد یکی از مشکلاتی که داشتیم عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه محرومیت زدایی و زیر ساخت ها است.

یکسری اطلاعات از هزینه شرکت های بزرگ در زمینه مسئولیت اجتماعی نداریم، سوالی که به خود می آید این است ایا آنها بودجه ای را به مسئله محرومیت زدایی اختصاص داده اند؟

اگر اختصاص داده شده آیا در جای درستی هزینه میکنندیا از روی فشار استاندار و فرماندار هزینه می شود.

وی در پایان افزود برای آگاهی مسئولین تصمیم به تنظیم نقشی راهی گرفته شد که در آن به این موضوع که ما چه تحویل گرفتیم و با چه چیزی مواجه هستیم و چگونه جلو برویم، مطرح می‌شود و این نقشه در ذیل چهار نظام اقتصادی ، حکمرانی ، فرهنگی و اجتماعی ، نوآوری تدوین شده‌است.


آخرین خبرها