​نیاز بانک ملی به خانه تکانی اساسی

تاریخ انتشار : 1401/3/17 02:50

پیام اقتصاد آنلاین :در جریان سرقت از شعبه بانک ملی و به یغما رفتن دارایی مردم سوء مدیریت مدیران بانک ملی محرز است.

به گزارش پیام اقتصاد ، نکته قابل ذکر آن است که قبل از هر چیز نحوه سرقت از این بانک مشکوک است.یعنی چه بسا عواملی از داخل بانک چنین گرایی داده باشند.

در صورت صحت چنین موضوعی باز هم تاییدی است بر بی کفایتی مدیران بانک ملی .

عباس عبدی،فعال رسانه در این باره نوشته است:‏دزدی از بانک ملی دانشگاه، کار دزدهای معمولی نیست. برایش احتمالات غیر منتظره‌ای باید در نظر گرفت. بیش از آن که دزدی با هدف کسب پول و طلا باشد امنیت را نشانه رفته است. مثل یک ترور به آن نگاه کنید و نه یک سرقت. اگر سرقت معمولی باشد فوری دستگیر خواهند شد.

اگر هم سرقت ارتباطی به موضوع فوق الذکر نداشته باشد باید گفت چگونه است که برای رئیس شعبه ، پیامک اتومات رفته که اطلاع بده سنسورهای امنیتی بانک فعال شده اما فرد مذکور فکر کرده پیامک تبلیغاتی است و توجهی نکرده !

آیا این حجم از بی کفایتی نباید دلیلی بر یک خانه تکانی اساسی در بانک ملی باشد؟!

 


آخرین خبرها