​سخنگوی واقعی دولت کیست ؟

تاریخ انتشار : 1401/1/23 06:32

پیام اقتصاد آنلاین :گفته می شود اسما و بر روی کاغذ بهادری جهرمی سخنگوی دولت محسوب می شود اما شواهد وقرائن می گوید سخنگوی واقعی دولت شخص دیگری است.

به گزارش پیام اقتصاد آنلاین از آنجا که جبهه پایداری و تندرو ها نفوذ بسیاری بر دولت رئیسی دارند در حقیقت جریان رسانه ای این دولت نیز در دست چهره های بانفوذ این جریان است.

 

یکی از این چهره ها که گفته می شود سخنگوی در سایه دولت است علیرضا سلیمانی می باشد.

وی سردبیر سایت رجانیوز از سایت های تندرو جریان اصولگراست که در بی ادبی و فحاشی سیاسی ید طولایی دارد.

ضمن آنکه گفته می شود ابراهیم رئیسی و چهره های اصلی دولت تاکنون از عملکرد بهادری جهرمی سخنگوی جوان این دولت رضایت نداشته اند و تیم اطلاع رسانی نتوانسته در بزنگاه های حساس یاریگر دولت باشند.

از همین رو احتمال برکناری و جابه جایی بهادری جهرمی قوی است و گفته می شود وی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقل مکان کرده و فرد دیگری که از چهره های تندرو پایداری خواهد بود جایگزین وی در سخنگویی دولت می شود.


آخرین خبرها